Mate­ma­ty­ka może znie­kształ­cać myśli, ale nigdy prostować.

Mate­ma­ty­ka może znie­kształ­cać myśli, ale nigdy prostować.