Mate­ma­ty­ka zawie­ra w sobie nie tyl­ko praw­dę, ale i naj­wyż­sze pięk­no – pięk­no chłod­ne i suro­we, podob­ne do pięk­na rzeźby.

Mate­ma­ty­ka zawie­ra w sobie nie tyl­ko praw­dę, ale i naj­wyż­sze pięk­no – pięk­no chłod­ne i suro­we, podob­ne do pięk­na rzeźby.