Jed­nost­ka uro­jo­na jest nie­omal pomo­stem mię­dzy bytem i nie­by­tem, pięk­nym i cudow­nym wyna­laz­kiem boskie­go ducha.

Jed­nost­ka uro­jo­na jest nie­omal pomo­stem mię­dzy bytem i nie­by­tem, pięk­nym i cudow­nym wyna­laz­kiem boskie­go ducha.