Tyle jest w każ­dym pozna­niu nauki, ile jest w nim matematyki.

Tyle jest w każ­dym pozna­niu nauki, ile jest w nim matematyki.