Mał­żeń­stwo ze sta­no­wi­ska mate­ma­tycz­ne­go jest rów­na­niem o dwóch niewiadomych.

Mał­żeń­stwo ze sta­no­wi­ska mate­ma­tycz­ne­go jest rów­na­niem o dwóch niewiadomych.