Kto lek­ce­wa­ży osią­gnię­cia mate­ma­ty­ki przy­no­si szko­dę całej nauce, ponie­waż ten, kto nie zna mate­ma­ty­ki, nie może poznać innych nauk ści­słych i nie może poznać świata.

Kto lek­ce­wa­ży osią­gnię­cia mate­ma­ty­ki przy­no­si szko­dę całej nauce, ponie­waż ten, kto nie zna mate­ma­ty­ki, nie może poznać innych nauk ści­słych i nie może poznać świata.