Dla­cze­go ludzie uczą się mate­ma­ty­ki? Aby nauczać mate­ma­ty­ki innych.

Dla­cze­go ludzie uczą się mate­ma­ty­ki? Aby nauczać mate­ma­ty­ki innych.