Dobry Bóg stwo­rzył licz­by natu­ral­ne, inne są dzie­łem człowieka.

Dobry Bóg stwo­rzył licz­by natu­ral­ne, inne są dzie­łem człowieka.