Czło­wiek to nie mate­ma­ty­ka. Nic się w nim ze sobą nie zga­dza. Dodasz dwie licz­by, wyj­dzie ci wynik ujem­ny. I na odwrót.

Czło­wiek to nie mate­ma­ty­ka. Nic się w nim ze sobą nie zga­dza. Dodasz dwie licz­by, wyj­dzie ci wynik ujem­ny. I na odwrót.