Boga nie obcho­dzą nasze pro­ble­my mate­ma­tycz­ne. On cał­ku­je empirycznie.

Boga nie obcho­dzą nasze pro­ble­my mate­ma­tycz­ne. On cał­ku­je empirycznie.