Rów­na­nia są dla mnie waż­niej­sze, gdyż poli­ty­ka jest czymś istot­nym tyl­ko dzi­siaj, a rów­na­nia są wieczne.

Rów­na­nia są dla mnie waż­niej­sze, gdyż poli­ty­ka jest czymś istot­nym tyl­ko dzi­siaj, a rów­na­nia są wieczne.